Radyatör Hurda

Tercihen bakırlı petek alüminyum gibi radyatörün de alüminyum olması olasıdır ve buna radyatör alüminyum hurda adı verilir. Isıyı panellere oranla daha hızlı iletmesi, dayanıklı ve uzun ömürlülüğünden ötürü radyatörler, alüminyum döküm peteklerden üretilir.

Bunlar kalın ve sert alüminyumlara örnek gösterilebilir. Isı panellerine oranla ısıyı 3 kat daha verimli iletirler. Hayatımızın her alanında kullanılan alüminyum büyük ölçekte ithal şekilde elde edilen ve maden cevherlerinden çıkartılması nispeten daha masraflı olacağından, büyük ölçüde radyatör alüminyum hurda geri dönüşümü yapılmaktadır.

Uzun ömürlü alüminyum radyatörler genelde kentsel dönüşüm veya herhangi sebeplerden ötürü yıkılan binalardan ya da büyük oranda iç tadilata girmiş binalardan elde edilir. Maliyetleri dolayısıyla demir alüminyum radyatörlerine oranla daha nadir bulunuyor ancak uzun vadede daha kârlıdır.

Yüksek miktarda kâr sağlayan alüminyum hurdaların geri dönüşümü hem ekonomik hem de çevresel faktörlerden ötürü teşvik edilen geri kazanım projelerinin başlarında gelmekte. Bu bağlamda pek çok firma geri dönüşüm faaliyetlerine yüksek oranda yatırımlar yapmakta.

Özellikle radyatör alüminyum hurdalar, diğer hurda çeşitlerine göre elde edilmesi daha masraflı ve geri dönüştürüldüğünde daha büyük oranda gelir sağlar. Radyatörlerin ince alüminyumlara oranla metalik yüzeyinin çok daha fazla olması, yüksek oranda verimli bir geri dönüşüme olanak verir. Örneğin bir kutu alüminyum içecek kutusu üzerindeki boya ve ayrıştırılması gereken madde miktarı %20’lik bir kısım oluştururken, radyatör alüminyum hurda üzerindeki metalik kısmın yalnızca %5’i kadarı atık ve çöpten oluşuyor.